Výsadba stromů 2019 Pečky/Dobřichov

Zpět

Pečky/Dobřichov

Výsadba stromů 2019Tato stránka archivuje informace o sázení z roku 2019.
Nové sázení v roce 2020-jaro naleznete zde


Adoptováno 100 z 100 stromů

Jak projekt vznikl:

V loňském roce jsme zorganizovali ke stému výročí republiky občanskou výsadbu 100 stromů. Do projektu se zapojily desítky lidí a všechny stromy se podařilo vysadit. A protože se spousta lidí ptala, zda i letos navážeme na tuto výsadbu, přicházíme s podobným projektem.

Letos bychom rádi dosázeli stromy podél tatecké silnice až k hranici pečeckého katastru. Máme zajištěn souhlas s výsadbou na pozemcích kraje i města a potvrzený závazek následné péče o stromky.

Navíc se letos podařil získat souhlas obce Dobřichov s výsadbou v jejich katastru, podél cesty od kolejí k ratenické cyklostezce. Letos tedy budeme moci sázet i u Peček sever

Znovu bude záležet na tom, zda se najde v Pečkách dostatek lidí, kteří budou ochotni se do tohoto projektu zapojit. My jsme zajistili svolení majitelů pozemků, ale realizace projektu závisí na tom, zda se do něj zapojí i ostatní.

Bez lidí ochotných přispět finančně a hlavně osobně, při výsadbě stromů, žádné stromořadí ani letos nevznikne.

Jak se můžete do projektu zapojit?

Je to jednoduché. Na těchto stránkách najdete mapku a na ní druhy stromů, které bude možné letos vysadit. Stačí si vybrat strom z nabídky a kliknout na něj. Poté budete vyzváni k vyplnění kontaktních údajů a strom Vám bude zarezervován (ostatní si ho nebudou moci vybrat). Poté prosím do cca 14ti dnů uhraďte částku 400Kč na transparentní účet 2901405768/2010 (jako variabilní symbol uveďte prosím číslo stromu) Po úhradě částky bude u stromu uvedeno Vaše jméno.

Co bude dál?

V průběhu října (9.11.2019) dojde k výsadbě stromů – strom (stromy), které jste si adoptovali, společně vysadíme. Je možné, že z důvodu klimatických podmínek bude termín změněn.

Před vlastní výsadbou bude názorná ukázka, jak se strom má zasadit. Určitě se nemusíte bát, že zasazení stromu nezvládnete.

Chcete adoptovat strom, přispět, ale necítíte se na vlastní výsadbu?

Nevadí, strom adoptujte a napište nám zprávu, výsadbu za Vás zajistíme.


Chcete se zúčastnit výsadby v jiném termínu?

Chcete si zasadit Váš strom v jiný termín?

Pokud se Vám termín opravdu nehodí a v daný termín dorazit nemůžete, kontaktujte nás mailem a pokusíme se najít schůdné řešení pro všechny.

K čemu budou sloužit vybrané peníze?

Všechny vybrané peníze budou využity pro pokrytí nákladů tohoto projektu. Pokud se podaří získat část financí od sponzorů, peníze, které vybereme navíc, budou využity na údržbu výsadby, případně na dosázení uschlých, nebo chybějících stromků.

Jak jsme k částce za jeden strom došli?

Na základě loňských nákladů na stromky, kůly a pletivo jsme získali celkovou částku na materiálové náklady. Tuto částku jsme vydělili počtem 100 kusů stromů letos sázených. Ostatní náklady (vykolíkování míst pro stromy, jejich převoz na místo a vlastní výsadbu) zvládneme společně s ostatními, kteří se do projektu zapojí.

Kalendárium projektu:

Duben – září – adopce stromů
Říjen – první polovina – tisk cedulek se jmény sponzorů/názvem stromu, kolíkování lokalit, zajištění kůlů, stromků a pletiva
Říjen – 9.11.2019 - vlastní výsadba

Kdo za projektem stojí:

Tomáš Vodička – Organizátor výsadby stromů, promítání dokumentárních filmů a dalších aktivit ve městě. Nově radní Peček a Velkých Chvalovic.
Jan Tax - bydlí v Pečkách sice jen pár let, ale s radostí se aktivně zapojuje do komunálních aktivit.
Ladislav Zindr - Jediný odborník v týmu, který rozpozná jednotlivé druhy od sebe, i když se pomíchají při převozu. Ve Velkých Chvalovicích bydlí přes dvacet let a o veřejnou zeleň se zajímá dlouhodobě.

Kontakty:

E-mail:
tomas.vodickaseznam.cz
jan.taxmo-je.cz

Transparentní účet:

2901405768/2010   (přehled všech transakcí)


Nové informace k sázení

Dobrý den (ahoj),
bohužel jsme byli informováni školkami, že vzhledem ke klimatickým podmínkám (teplé září), se námi objednané stromky budou v ovocnářských školkách vyorávat až začátkem listopadu.

Termín sázení tedy musíme změnit z 19. 10. na 9. 11.

Vše ostatní platí:
9. 11. hrušně a švestky Tatecká silnice u božích muk 10,00
Auta bude možno nechat u železničního přejezdu, nebo polní cestě do Peček
9.11. jabloně polní cesta směřující od silnice Pečky – Ratenice k železničnímu přejezdu 14,00
Auta, prosím, parkujte na konci Peček. Na polní cestě budeme sázet a parkování nebude možné.

S sebou na sázení si vezměte, prosím, rýč (možná se bude hodit i krumpáč nebo motyka, lopata, hrábě). Nezapomeňte na pevné boty. Kůly, pletivo, vázací páska i voda budou na místě k dispozici. Pokud si Váš strom nebudete moci přijít vysadit, ozvěte se nám a domluvíme se na dalším postupu (zda si ho vysadíte sami jindy, nebo zda ho budete chtít vysadit od nás). Vítáme pomoc při sázení stromků, jejichž adoptivní rodiče si stromek z různých důvodů nemohou sami zasadit.

Prosíme ty z Vás, kteří ještě nepotvrdili správnost textu na cedulku ke stromu o potvrzení do mailu.

Těšíme se na viděnou při sázení.

Líba a Tomáš Vodičkovi, Jan Tax, Ladislav Zindr
Omlouváme se, ale tyto stránky nejsou optimalizovány pro tablety a telefony